Dar Mehmani Malakoot
  • Dar Mehmani Malakoot

در مهمانی ملکوت، فصل سوم - قسمت بیستم و سوم - شنبه، ۲۳ رمضان ۱۳۹۹ #DarMehmaniMalakoot #Ramadan #1TV

Dar Mehmani Malakoot - EP 22 | در مهمانی ملکوت قسمت بیستم و دوم
Dar Mehmani Malakoot - EP 21 | در مهمانی ملکوت قسمت بیستم و یکم
Dar Mehmani Malakoot - EP 20 | در مهمانی ملکوت قسمت بیستم
Dar Mehmani Malakoot - EP 19 | در مهمانی ملکوت - قسمت نوزدهم
Dar Mehmani Malakoot - EP 18 | در مهمانی ملکوت - قسمت هجدهم
Dar Mehmani Malakoot - EP 17 | در مهمانی ملکوت - قسمت هفدهم
Click to Watch More Videos on Youtube

1TV

 
Watch Live

About 1TV:

1TV is one of leading television stations in the country.  Known for its hard-hitting news reports and high-impact current affairs programs, 1TV prides itself on rapid, objective, and factual reporting.

1TV reaches a large percentage of highly educated and affluent viewers, targeting a younger audience and a greater share of the middle class.  Its aggressive national outreach and catchy programming make it one of the leading privately owned commercial television stations in Afghanistan.

For Marketing related issues call on +93 776111111 - sales@1tv.af

Follow Us